DEITURA ETA OINARRIZKO DATUAK

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 9 eta 10.13 artikuluek ezarritakoaren arabera Eusko Legebiltzarrak onartutako eta ekainaren 22ko 7/2007 Legearen eta Erakundeen Eskubidearen erregulatzaile den martxoaren 22ko 1/2002 Euskadiko Elkarteen Lege Organikora atxikiz; 2016ko urriaren 12an ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL QUIDDITCH EN EL PAÍS VASCO “EUSKADI QUIDDITCH” izenpean eratu eta etekin grinik gabe sortu zen erakunde hau.

Erakunde hau Portugaleteko Sancho Archiniega kalearen 13.eko, 2. Eskuina, 48920 (Bizkaia) dago helbideratua. Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan AS/B/20601/2017 zenbakiarekin izena emana dago eta haren IFK G-95.860.466 da.

ELKARTEAREN XEDEA

Elkarte honen xedea, orokorrean, International Quidditch Association (IQA) erakundeak onetsitako araudiari jarraiki 2005ean Middleburyko Unibertsitatean sortutako “quidditch” izeneko kirola zabaltzea eta sustatzea da.
Honela, erakundeak euskal biztanleriaren artean kirol honen sustapenarekin zerikusia duten jarduera hauek burutuko ditu bereziki:

  • Gizarte osoari irekitako ekitaldi eta erakustaldien antolaketa.
  • Kirol honen praktikaren testuinguruan ikastetxe publiko nahiz pribatuekin koordinazioa.
  • Euskal Herriko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen arabera kirol diziplina honen aitortzarako tramiteen kudeaketa eta dagokion euskal federazioaren sorkuntza, bere antolakuntza eta kudeaketarako.

BAZKIDEEN IZEN-EMATEA

Nahi duen oro izan daiteke elkarteko bazkide ondoko baldintzak betetzen baditu: adinez nagusia edo emantzipatutako adingabea izatea, bere eskubideen erabilerarako inongo legezko baldintzatara lotuta ez egotea eta epailearen erabaki sendo bati jarraikiz bere gaitasunak mugatuta ez izatea.

Bestalde, adingabekoek edota epailearen erabaki sendo bati jarraikiz bere gaitasunak mugatuta dituzten pertsonek elkartera sarrera eska dezakete haien gaitasuna osatu behar duten pertsonen onarpen ziurtagiri baten bidez. Behin barruan egonik, haien bazkide estatusa Estatutu hauetako hurrengo artikuluetan ezartzen diren baldintza eta mugen arabera geratuko da zehaztuta.

Pertsona juridikoak direnean, eskumena duen organoak bere baitan hartutako erabaki baliodunaren kopia aurkeztu beharko dute, eta bertan adierazi bai elkartzeko borondatea, bai beren izenean arituko denaren izendapena.

Behin barruan egonik, bazkideek bazkide jokalari izateko aukera daukate horretarako Batzar Orokorrak ezarritako urteko kuota ordainduz. Hartara, elkarteak bazkideei bakarrik eskainitako kirol-ekintzetan parte hartzeko eskubidea izango dute, bai eta jendeari irekitako ekintzetan baldintza mesedegarriagoetan parte hartzekoa ere.

ZUZENDARITZA BATZORDEA

Zuzendaritza Batzordea, Batzar Orokorraren xedapen eta aginduen arabera elkartearen interesak ordezkatu eta kudeatzen dituen ordezkaritza organoa da. Ordezkaritza organoko kide izateko bazkide izan beharra dago.

Zuzendaritza Batzordea urtero aukeratu edota berrituko da, agintaldi kopuruan inongo mugarik existitzen ez delarik. Edozein bazkide, adinez nagusia bada, izan daiteke batzarkide ondoren datorren prozedura errespetatuz.

Egun, ondokoak dira Zuzendaritza Batzordeko kideak:

Yeray Espinosa

Lehendakaria

Andoni Aranguren

Lehendakariordea

Borja Arbosa

Idazkaria

Aitziber Mindeguia

Diruzaina

Yaiza Hermoso

Batzarkidea